Categorie: "Weetje van de week"

Wat gebeurt er met mijn hypotheek na een scheiding?

netjesscheiden_hypothekenblogIn 2011 en 2013 zijn de hypotheekregels aangescherpt. Dit geldt niet alleen voor mensen die een nieuwe hypotheek willen afsluiten voor een koopwoning, maar ook voor stellen die gaan scheiden en al een hypotheek hebben.

Wie in gemeenschap van goederen getrouwd is en een koophuis bezit, is namelijk voor 50 procent eigenaar van deze woning. Blijft één van de twee partners na de scheiding in het huis wonen, dan moet hij of zij de ex-partner de helft van de waarde van het huis betalen. Bovendien verandert de hypotheek door het uitkopen van de ex-partner: voor de oorspronkelijke helft van de hypotheek blijven de oude regels bestaan, maar voor het deel dat overgenomen wordt, gelden de nieuwe regels.

Drama’s voorkomen

VoorkomDrama

Uitgebreid in het nieuws deze week: het aantal hypotheekdrama’s zal in de komende tijd fors gaan toenemen. Mensen die hun maandlasten niet meer kunnen opbrengen, het gaat nu nog om zo’n 15.000 huishoudens – maar dat zal snel stijgen naarmate men langer werkloos is of de periode dat men twee huizen bezit langer duurt. Zou Jos Koets een dealtje hebben gesloten met de Telegraaf over deze titel? Net vorige week kwam namelijk zijn nieuwe boek uit: Een huis kopen, voorkom een drama! Het staat vol met informatie over hoe het werkt met het kopen van een huis en het afsluiten van een hypotheek. Niet alleen praktisch, maar zeker ook fiscaal. De bijleenregeling komt uitgebreid aan bod – dat is tenslotte de grote specialiteit van Jos.

Ik heb het boek van het weekend doorgenomen en als je bezig bent met het kopen van een huis of het afsluiten/oversluiten van een hypotheek, raad ik je aan hetzelfde te doen. Er staat gewoon heel veel in, aangepast aan de laatste wijzigingen in de regels, en alles wordt geillustreerd met heldere voorbeelden.

Bank failliet: hypotheek verrekend met spaargeld

Bank failliet - wat nu?Stel een doemscenario: de bank waar je al je zaken hebt lopen gaat failliet. Sommige mensen denken dat hun hypotheek dan kwijtgescholden wordt. Dat is niet het geval: die zal doorverkocht worden aan een andere bank, zodat de failliete bank er nog iets voor terugkrijgt. Heb je bij diezelfde bank een spaartegoed, dan wordt dit wel verrekend met de hypotheek. Dat kan voordelig of nadelig zijn, afhankelijk van de bedragen waar het om gaat. En er is een adder: als je hypotheek ongemerkt al eerder is doorverkocht. In een mooi artikel op AD Geld&Recht is het heel duidelijk voor je uitgewerkt!

Bekijk ook het recentere artikel over dit onderwerp, naar aanleiding van het failliet gaan van DSB Bank!

Alleen schriftelijke koop telt

Pas na ondertekenen contract is de koop geslotenJuridisch is het zo dat je een overeenkomst sluit als je het mondeling met elkaar eens bent geworden. Omdat dit bij de aankoop van woningen nog weleens tot nare discussies leidde, is in 2003 geregeld dat voor de (ver)koop van een woning een schriftelijke koopovereenkomst moet worden opgesteld. Pas na het ondertekenen van die overeenkomst door beide partijen is de koop werkelijk gesloten en kun je er rechten aan ontlenen. Hans Broeren schreef er een duidelijk verhaal over.

Weleens gehoord van Overbruggingsgarantie?

aantrekkelijkOverbruggingskredieten, daar weten we alles van. Maar overbruggingsgarantie? Het is een compensatie voor eventuele dubbele woonlasten doordat je jouw huidige woning niet snel verkoopt, terwijl je dus wel al een andere woning had aangekocht. De overbruggingsgarantie wordt je aangeboden door de verkoper. Die hoopt natuurlijk daarmee de verkooptijd van zijn eigen woning te verkorten.

Weetje van de week: Keuzevrijheid met polisuitkering

Er zijn nogal wat mensen die uit een grijs verleden een hypotheek hebben met een gemengde levensverzekering. Mooi gedaan, winstdelende polissen, geen beleggingsellende. Dan komt de brief van de verzekeringsmaatschappij dat de polis binnenkort gaat uitkeren. Omdat de polis is verpand aan de hypotheekverstrekker (vaak diezelfde verzekeraar) wordt de uitkering in beginsel gebruikt om die hypotheek mee af te lossen.

Weetje van de week: lagere rente door hogere WOZ-waarde

De herbepaling van de WOZ-waardes is voor veel mensen even schrikken. Waar de WOZ-waarde vroeger heel laag ingeschaald was komen de waardes nu steeds dichter bij de werkelijke verkoopwaarde. Dat is vervelend, want de WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de Onroerende Zaak Belasting en ook de hoogte van het eigenwoningforfait. Dus een hogere WOZ-waarde kost simpelweg geld.

Weetje van de week: Hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar

Het is geen nieuws maar veel mensen blijken het niet te weten. Per 2001 is de periode waarover je de rente van je hypotheek fiscaal kunt aftrekken beperkt tot maximaal 30 jaar. Voor de op dat moment bestaande hypotheken is die periode in 2001 ingegaan, dus dan heb je aftrek tot 2031. Maar daarna niet meer!