Categorie: "Restschuld"

Extra aflossen is populair

Volgens de NOS is er dit jaar fors meer afgelost op hypotheekschulden ten opzichte van vorig jaar. Bij de vier grootste hypotheekverstrekkers is tot 60% meer extra afbetaald.

Bij de grootste hypotheekverstrekker, de Rabobank, is er tot eind oktober 60% meer extra afgelost. Dit percentage zal nog sterk oplopen, want traditioneel wordt er in de laatste twee maanden van het jaar het meeste afbetaald.

ING verwacht eind van het jaar 34% meer extra aflossingen te registreren. Bij de ABN Amro zijn er in de eerste negen maanden 33% meer aflossingen verricht. De SNS Bank blijft achter met 20% tot eind november.

De meest genoemde reden van het extra aflossen is om te voorkomen dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis. Andere redenen zijn de lage spaarrente en de onzekerheid van het beleggen.

Geen boeterente meer verschuldigd

Goed nieuws afkomstig van ABN Amro. Indien de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis, is het bij deze bank mogelijk om extra af te lossen tot de WOZ waarde van het huis zonder boeterente verschuldigd te zijn. Rabobank en SNS Bank gaan zich ook soepeler opstellen, maar ABN Amro gaat net een stapje verder.

De Rabobank en SNS Bank hebben aangegeven dat zij het mogelijk maken om boetevrij extra af te lossen met de fiscaal vrijgestelde schenkingen tot maximaal €100.000. De ING geeft aan de boetrente te blijven hanteren. Zij willen recht blijven houden op een compensatie als zij rente-inkomsten mislopen door extra aflossingen boven de maximale extra aflossing.

Waarom is alleen de ABN Amro bereid om gunstige condities op te stellen buiten schenkingen om? De banken zijn er namelijk ook bij gebaat als er extra op de te hoge hypotheken wordt afbetaald. De meeste huiseigenaren zullen niets hebben aan de verhoogde fiscale vrijgestelde schenkingen tot €100.0000.

Eerder opnemen zonder straf

Onze nieuwe minister van Financiën, Stef Blok, lijkt best zijn best te doen om de mensen met een restschuld te helpen. Zo werd al toegestaan om de rente over de restschuld aftrekbaar te maken. En nu gaat hij ook praten met het Verbond van Verzekeraars om te kijken of er iets kan met het kapitaal in de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). 

Restschuld fiscaal aftrekbaar?

In het veelbesproken voorstel voor een nieuw belastingplan van de Commissie Van Dijkhuizen staat niet alleen hoe de hypotheekrenteaftrek beperkt kan worden, met ter compensatie een lager belastingtarief. Er staat óók in dat een restschuld fiscaal aftrekbaar zou moeten worden. Waarom kan ik dat nou niet rijmen? Ligt dat aan mij?