AEGON creëert extra mogelijkheden voor starters

AEGON geeft starters extra leencapaciteitAEGON heeft een actie voor starters waarvoor een speciale website gemaakt is: zoalstoen.nl. Als de ouders als hoofdelijk medeschuldenaar tekenen voor de hypotheek van de starter krijgt die 25% meer leencapaciteit en toch de rente die normaal gesproken geldt tot 90% van de executiewaarde. Best aardig van AEGON. Nu maar hopen dat met 25% extra leencapaciteit wel een behoorlijke woning aan te kopen is.

Florius verhoogt rente ook

Florius verhoogt de hypotheekrenteOok bij Florius gaat de rente per vandaag omhoog. Voor kortere rentevastperiodes stijgt het tarief met 0,2%, 10 jaar vast met 0,15% en 15 en 20 jaar vast met 0,1%. Aanvragen tegen de oude rente kunnen gedaan worden tot en met morgen (woensdag 2 april).

Wereldhypotheek: twee huizen voor de prijs van één

Ze adverteren volop momenteel met de Wereldhypotheek. Het concept loopt nu zo’n half jaar en inmiddels zijn er 75 hypotheken verkocht. Dat houdt in dat er ook 75 huizen in de derde wereld gebouwd zullen worden. Want daar gaat het bij de Wereldhypotheek om: voor elke verkochte hypotheek wordt er een huis in een ontwikkelingsland neergezet. Hypotheekbemiddelaar zonder winstoogmerk…

Fortis verliest in hypotheken

De Fortis-vlag wappert voor hypotheken weel minderFortis heeft flink marktaandeel verloren in de hypotheekmarkt. Het concern had met al haar merken en labels vorig jaar nog een marktaandeel van 11,2% en nu nog maar 8,7%. Dat is veroorzaakt door de prijzenslag in de hypotheekmarkt – aangesticht door de verschillende prijsvechters. Fortis heeft ervoor gekozen niet mee te gaan in het tariefsgevecht en op rendement te blijven sturen. Tja, dan verlies je marktaandeel. De Rabobank bijvoorbeeld is wel meegegaan in de strijd en heeft zelfs marktaandeel gewonnen.

Te hoge hypotheekrente bij verlenging

Er komt steeds meer aandacht voor het fenomeen dat veel banken bestaande relaties bij renteverlenging een heel ander (veel hoger) rentetarief aanbieden dan voor nieuwe hypotheken. Het is een aspect van hypotheken waar mensen vaak niets van afweten en ook niet over geinformeerd worden.

Hypotheek hoger inschrijven: doen!

Bij het afsluiten van een hypotheek moet je niet alleen naar je huidige situatie kijken, maar ook naar de toekomst. Een hypotheek sluit je voor een lange periode af. Het is handig als je daarom rekening houdt met een aantal dingen die in die lange periode kunnen gebeuren.

Hypotheekketens het beste?

Independer onderzocht kwaliteit hypotheekaanbiedersOnderzoek van Independer heeft uitgewezen dat hypotheekketens (Hypotheker, Hypotheekshop) het bij consumenten beter doen dan de grootbanken. Tenminste, zo kopt het persbericht. Maar als ik naar de bijbehorende cijfers kijk zie ik de Hypotheker (als eerste van de … drie ketens) toch echt pas op de 12e plaats terugkomen. Ik vind de conclusies dan ook wat vertekenend.