Den Haag verwent probleemhypotheken

Er wordt echt alles aan gedaan, om te voorkomen dat er grote aantallen huizen de gedwongen verkoop in moeten… Nu is de gemeente Den Haag gekomen met het ‘Haags Vangnet‘. De regeling houdt in dat de Gemeentelijke Kredietbank de hypotheken van mensen met betalingsproblemen overneemt van de bank. De mensen komen dan natuurlijk wel in de schuldhulpverlening terecht, want ze hebben duidelijk te grote problemen om hun maandelijkse lasten netjes te betalen. Door de schuldhulp worden ze dan in staat gesteld orde op zaken te stellen, zonder dat ze hun woning uit hoeven.

De bank krijgt niet de volledige hypotheeksom vergoed van de Gemeentelijke Kredietbank. De hypotheek bij de GKB wordt niet hoger dan de executiewaarde van de woning (met daarbij eventuele overige lopende schulden). De bank wordt verzocht de restantschuld kwijt te schelden. Naar voor de bank? Welnee! Die zijn waarschijnlijk allang blij dat ze – zonder de rompslomp van een executieveiling met bijbehorende kosten – zomaar de executiewaarde vergoed kunnen krijgen. Er zullen situaties zijn waarin ze wat moeten afboeken op de hypotheken, maar dat valt reuze mee ten opzichte van het laten aanmodderen en escaleren van de probleemsituaties. Kadootje voor de banken dus, zou je zo zeggen. Is dat niet wat overdreven, nadat er vanuit de overheid al heel veel geld in het bankwezen is gepompt?  Leren consumenten en banken hiermee wel iets? Als problemen met kredietverstrekking altijd maar zo schattig opgevangen worden (vanuit gemeenschapsgeld), is er geen reden voor banken om minder risico te nemen. En voor huizenkopers ook niet.

Lees ook:Risico vertaald in hypotheekrente
Lees ook:Hypothekentaal: executiewaarde
Lees ook:Als verkopen tegenvalt
Lees ook:Rentebericht: hypotheekrente week 14 – 2012
Lees ook:Flink sparen voor een lagere hypotheekrente

11 reacties op “Den Haag verwent probleemhypotheken

 1. Xpert

  Beste Anneke,

  Begrijp dat je je rondom het ‘Vangnet’ zorgen maakt over de ‘moral hazard’ voor zowel consumenten als banken en dat je denkt dat deze regeling meer kost voor de gemeenschap. Je zit er op al deze 3 punten naast. Hieronder mijn reactie:

  - Consumenten komen in schuldhulpverlening. Heb je wel eens kennis gemaakt wat dat voor mensen betekent? Je raakt de zeggenschap over de financien kwijt en wordt financieel heropgevoed. Het is geen ‘free lunch’. Ben overigens wel van mening dat het goed zou zijn als dit eerder zou plaatsvinden (preventief). Maar helaas slagen banken hier nog niet zo goed in.
  - Banken moeten deel van hun hypotheek afschrijven. De actuele executiewaarde is in veel gevallen lager dan de historische. Secundaire schulden (ook soms bij banken) worden in veel gevallen na sanering niet meer invorderbaar. Tenslotte zijn er entry-criteria, dus niet iedereen wordt geaccepteerd. Case-by-case wordt met banken onderhandeld. Ze zullen dus ook meebetalen. Ook hier geen moral hazard
  - De gemeenschap zou zonder de regeling opdraaien voor de kosten van onteigening, criminaliteit en uitbreiding van opvang. Hier zijn de sociale kosten van verloedering nog niet in meegenomen. De huidige veilingen zorgen er namelijk voor dat veel huizen via katvangers in het criminele of semi-criminele circuit komen.

  Dus over het algemeen zou ik zeggen: denk eerst even na, informeer je goed. De ‘social fabric’ van de samnleving is niet echt gediend bij stoere verhalen over eigen verantwoordelijkheid in tijden dat mensen in problemen komen door verlies van hun baan. Het is echt geen tijd voor dit soort neoconservatieve kortzichtigheid. Succes met jouw denkproces.

  Groet, xpert

    /   Beantwoorden  / 
 2. R. Hartman

  Prima stuk, Anneke! Mij aangereikt door Vrijspreker.nl.

  Grappig om te zien hoe socialisten, die in hun ingebeelde do-gooderism altijd maar wangedrag willen belonen, zich op internet steeds tooien met namen die hun onfeilbare superioriteit moeten ondersteunen, zoals de ‘expert’ hierboven. Om over de arrogantie van het slotzinnetje nog maar te zwijgen.

  Wat Den Haag nu doet is niet anders dan een NL variant van de Amerikaanse ‘Iedereen heeft recht op een huis, ook al kan-ie dat niet betalen’ wetgeving invoeren (Community Reinvestment Act), die aan de basis stond van de kredietcrisis. Denk ook nog even terug aan de zeer realistische *kuch* uitspraak van wijlen Joop den Uyl: “Iedere werkster haar eigen werkster!” Linkse hobbies, dus.

  Verantwoordelijken worden gestraft en gedwongen de onverantwoordelijken te belonen. Dat maakbaarheids-idee en de gedachte dat iedereen gelijk is en overal ‘recht’ op heeft maakt de samenleving kapot. Het enige waar iemand ‘recht’ op heeft is zijn leven, zijn vrijheid en het streven naar geluk. En daar zal iemand dus ZELF voor moeten werken. Eigendomsrecht is de basis van vrijheid, en daarmee van beschaving.

  Onze ‘expert’ is echter al zodanig geprogrammeerd door de jarenlange propaganda van de staat dat hij niet meer zelfstandig kan denken. Maar hij geeft dan ook al aan niet gediend te zijn van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

  Wie mensen wil helpen moet dat vooral doen, graag zelfs. Maar daarbij is het altijd wel zaak eerst te bekijken hoe het komt dat mensen hulp nodig hebben. Gokverslaafden geld geven helpt immers niet, net zo min als mensen met een gat in hun hand. Maar ongeacht de situatie heeft NIEMAND het recht een ANDER te DWINGEN ‘hulp’ te verstrekken. Maar dat is nu juist de linkse hobby van het socialisme.

  Socialisten verguizen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zij doen graag ‘goed’, op kosten van een ander. Daar hebben ze zowel slachtoffers als slaven voor nodig, en die worden dan ook volop middels wetgeving gecreëerd. Realiteit en natuurrecht is ze een gruwel; de kans dat ‘xpert’ nog eens na gaat denken en zich ‘goed informeert’ moet helaas uitgesloten worden; hij weet het als ‘xpert’ immers allemaal al? Maar zijn morele kompas moet hoognodig gereviseerd worden.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Xpert

   Aha, De heer Hartman, vrijdenker en overtuigd neocon. Leuk om van u een reactie te krijgen. Grappig ook om te vernemen dat u in mij een socialist herkent. Ik denk dat ik u hier even uit de brand ga helpen. Laat ik voorop stellen dat uw denklijn volstrekt anders is dan die van mij. U redeneert vanuit politieke stellingnames en idealen over de inrichting van de verhouding tussen publiek en eht private deel van de samenleving. Dat is uw goed recht. Mijn lijn is anders. Ik denk veel meer vanuit feiten en concrete doorrekeningen. Daarbij reken ik ook wel degelijk de sociale kosten mee. Dat maakt me echter geen socialist, maar veel meer een realist. Hieronder een puntsgewijze reactie:

   1. U meent te zien dat het plan van de GKB Den Haag gericht is op het recht voor een ieder om te wonen. Dat is niet juist. Het plan is gericht op het minimaliseren van kosten van onteigeningen en capaciteitsuitbreiding van de opvang. Daarnaast spelen ook elementen mee als verminderen van de verloedering van de publieke ruimte als gevolg van gezinnen die op straat worden gezet en niet meer meedoen in het economische en sociale verkeer van de stad. E.e.a. komt voort uit het feit dat de veilingen niet werken en leiden tot huizen die verdwijnen in het criminele circuit. Dat een socialistische wethouder hier zijn politieke voordeel uithaalt is jammer, want lokt daardoor reacties uit van neocons zoals dhr. Hartman.
   2. verantwoordelijken worden gestraft en onverantwoordelijken beloond. Grappig en ook weer niet juist. Want hieronder ligt de aanname dat het vangnet duurder zou zijn dan de status quo handhaven (verantwoordelijken gestraft). Dit is niet juist omdat doorrekeningen in verschillende scenario’s laten zien dat het vangnet juist veel geld bespaart, vooral als de economie het komende jaar verder verslechtert. Dan gaat u er vanuit dat de mensen die mogen blijven wonen worden beloond (onverantwoordelijken beloond). Ook dat is niet juist omdat de mensen die het aangaat jarenlang in zware schuldsanering terecht komen. Ze gaan ‘in de wasmachine’.
   3. Linkse hobbies. Hier kan ik kort over zijn. Wat een onzin. Het is een zeer rationeel opgesteld plan dat een zeer sterke strategische logica vertoont. Dat u dat niet leuk vind is uw goed recht

   Tenslotte wil ik nog wel even vermelden dat de neocons zoal dhr. Hartman eerst door laissez faire beleid (gebrek aan toezicht) en perverse prikkels (fiscale facilitering) de krediet-bubble in de hyptheekmarkt hebben veroorzaakt om vervolgens moord en brand schreeuwen als de overheid de rommel gaat opruimen. Lekker is dat. Het is een zeldzame combinatie van kortzichtigheid en afgunst. Jammer!

   Groet, Xpert

     /   Beantwoorden  / 
   1. Gotdt

    Beste Xpert,

    Jouw polemiek met Hartman gelezen. Als Gotdt (niet te verwarren met God) sta ik boven de partijen ….. welnu:
    1. Hartman heeft echt een punt: de voorzichtigen, de verantwoordelijken (verwar deze groep niet met de rijken!) in onze maatschappij mogen veelal – meestal via een omweggetje – het gelag betalen van de ellende waarin de onvoorzichtigen en de onverantwoordelijken terecht komen.
    2. Perverse prikkels: ja commissarisvergoedingen (ook die van Wim Kok) voor een gering aantal keren vergaderen in een old-boys cultuurtje en de superbonussen mogen op de helling. Maar niet doordraven zoals Wouter Bos: rente-aftrek is geen subsidiering van de hoge inkomens. Kletskoek: door de hoge inkomstenbelastingdruk in het grijze verleden (72% toptarief) was hypotheekrenteaftrek een noodzakelijk kwaad om te voorkomen dat huizen onbetaalbaar werden. Kopers profiteren in Nederland niet van rente-aftrek. Rente-aftrek verhoogd enkel de vraagprijs in een huizenmarkt waar de prijs bepaald wordt door vraag en aanbod en niet door bouwkosten (zoals in Nederland o.m. in de Randstad), bepaald door wat mensen op tafel kunnen leggen iedere maand wanneer er meer kopers zijn dan verkopers (woningschaarste). De koper kan meer betalen door rente-aftrek hetgeen enkel de aankoopprijs opdrijft. Hij wordt er niets beter van. Want netto zijn zijn maandlasten wat hij maximaal missen kan (de aftrek meegerekend). Het enige effect is dat hij een hogere aanschafprijs en hypotheekschuld voor zijn kiezen krijgt. Deze angle wordt helaas nooit eens goed belicht in een krantenartikel. Linkse kranten …. whaaaaa

      /   Beantwoorden  / 
    1. Gotdt

     zie nog een storende spelfout erin geslopen door wijziging van de zinsconstructie …. stoor je er niet aan

       /   Beantwoorden  / 
 3. Monique - Geld.nl

  Inderdaad niet de meest effectieve manier om de banken een les te laten leren. Natuurlijk is het een drama als je als huizenbezitter in de financiële problemen komt, maar ik zie hierin veel meer een taak van de bank/hypotheekverstrekker om de zorgplicht te vervullen en op die manier de risico’s zo laag mogelijk te houden. Bovendien rijst bij mij de vraag, wie kan er opdraaien voor de kosten die banken nu bespaard worden? Komen deze uiteindelijk niet gewoon op het bordje van de belastingbetaler terecht?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Xpert

   Hoi Monique,

   Hoi Monique, Interessante reactie.

   Blijkbaar moet de banken een lesje worden geleerd. In mijn contacten met Bijzonder Beheer afdelingenv van grote banken is mijn indruk dat hier al veel aan gebeurd. Dit resulteert in vooralsnog een zeer lage veilingratio. Waar we het hier over hebben zijn mensen die hun hypotheek niet kunnen betalen door verlies van werk, scheiding of arbeidsongeschiktheid. Het plan is een vangnet voor de verwachte stijging als gevolg van werkloosheid vanwege de crisis. De verwachte stijging is wel deels (overkreditering), maar niet geheel op het conto van banken te schrijven. De schuldvraag is daarbij niet direct relevant lijkt me. Vangnet is niet bedoeld om de banken een lesje te leren, maar om ervoor te zorgen dat de kosten voor de maatschappij beperkt blijven. De rekening wordt hiervoor deels bij de banken teruggelegd. En ja, natuurlijk moeten hun zorgplicht nakomen. Daar is de toezichthouder voor om daarop toe te zien.

     /   Beantwoorden  / 
 4. Topmodel

  Zoals ik het ziet zijn enkel de banken verzekerd van inkomen. De belastingbetaler mag dit ophoesten. Ik wordt onderhand zo schijtziek van de grootste uitkeringtrekkers hier in dit land: de bouwers en de banken. Als de geldstroom continue maar die kant op blijft gaan, is de kans op een vertrek uit dit land zeer groot. Ik heb meer begrip voor bijv een alleenstaande turkse moeder die 500,- aan steun krijgt, dan een bouwer die in het verleden gefraudeerd heeft, continue geroepen heeft dat er een huizentekort is, gigantisch heeft gecashed, en nu zijn hand weer ophoud omdat het vriest. Begrip voor dit soort steuntrekkers is helemaal verdwenen.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Xpert

  Ik zou zeker overwegen om te emigreren. Ik denk dat er veel landen zijn die behoefte hebben aan zulke heldere denkers.

  Succes!

    /   Beantwoorden  / 
 6. Topmodel

  Als alle steuntrekkers zoals banken en bouwers gefinancieerd blijven worden, tja dan vertrek ik liever. Denk aan ijsland. Dankzij de banken hebben de burgers een inmense last, als ijslander zou ik ook vertrekken want diezelfde gesteunde banken en bouwers zijn te achterijk om te bedenken dat zij een belangrijke schakel zijn in de politiek en dus gegeven voordeeltjes zouden moeten doorberekenen. Kijk naar Griekenland, daar zijn de ambtenaren het meest gesteunde volk. Heb liever een vlakstax van 20% en dat een ieder zijn eigen bootjes dopt. Kan je je huis niet betalen, dan heb je het in het verleden te duur gekocht. Zo simpel is het, waarom een ander ervoor opdraaien? Vandaar dat ik zeg dat ik liever een alleenstaande moeder een extraatje van 500,- toestopt dan een bank helpen met miljarden die in het verleden aan bepaalde mensen nooit een hypotheek hadden mogen verstrekken. De bank is verzekerd van zijn geld en totdat de oude eigenaar het terug kan betalen, betaal ik dus een deeltje.

  Mijn vriend en ik kunnen een huis van een half miljoen kopen. Waarom zou ik een huis van een half miljoen willen hebben. ik heb het er niet voor over, daarnaast weet ik dat als een van ons z’n baan verliest er problemen komen. Wil jij die op je nemen?

    /   Beantwoorden  / 
 7. Duitsland Hypotheek

  Inderdaad weer een idiote oplossing en laten we inderdaad nog meer geld pompen naar de “Nederlandse” Banken. Want overigens. Die hebben toch nog niet genoeg gehad. Daar moet toch nog wel wat bij kunnen? Te belachelijk voor woorden. Ik hoop dat er toch eens betere doelen gehanteerd gaan worden.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.