Categorie: "Hypotheekvragen"

Hypotheek afsluiten? Weet wat de mogelijkheden zijn

Voordat je een huis gaat kopen moet je eerst weten wat er financieel mogelijk is. Ga niet alleen uit van wat je maximaal kunt lenen, maar kijk ook naar de woonlasten die je maandelijks moet dragen. Verdiep je er alvast in voordat je op zoek gaat naar een huis.

Door het afsluiten van een hypotheek ga je een verplichting aan voor tientallen jaren. Het wel of niet kopen van een huis is een beslissing met een grote impact op jouw financiële huishouding. Bij het afsluiten van een hypotheek doe je er dan ook verstandig aan om een weloverwogen beslissing te nemen. Het probleem is vaak dat de meeste consumenten onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Door je voor te bereiden kun je betere beslissingen nemen.

Openbreken rentevaste periode kan vaak uit!

Door de zeer lage hypotheekrente van dit moment krijgen banken als ING en SNS een stijgend aantal verzoeken om de lopende rentevaste periode open te breken. Op deze manier kan geprofiteerd worden van de huidige lage hypotheekrente. Dit geldt vooral voor hypotheken waarvan de hypotheekrente nog maar een korte periode vast staat.

Betaal jij nog een hypotheekrente van vijf procent of meer? Verdiep je eens in de mogelijkheden om de maandlasten naar beneden te krijgen. Met een beetje geluk moet je de rentevaste periode de komende maanden verlengen. Loopt de periode nog tot 2016 of 2017? Informeer toch even bij de bank naar de mogelijkheden om toch te kunnen profiteren van de huidige lage hypotheekrente.

Nu kiezen voor een variabele hypotheekrente?

Je kunt de hypotheekrente al voor een periode van tien jaar vastzetten voor minder dan 3%. Waarom zou je nu kiezen voor een variabele rente in plaats van een rentevaste periode?

Je kunt nu kiezen voor een rentevaste periode van tien jaar tegen 2,8%. Het is mogelijk om de maandlasten nog verder te drukken door eerst te kiezen voor een variabele hypotheekrente. In hoeverre dat verstandig is moet in de toekomst blijken. Gezien de huidige lage rentestand is het waarschijnlijk verstandig om te kiezen voor de zekerheid van tien jaar vast.

Over tien jaar gerekend is een variabele hypotheekrente de slimste keuze
Wegwijs.nl heeft over de afgelopen tien jaren de ontwikkelingen van de rentevaste periode van tien jaar en de variabele hypotheekrente naast elkaar gezet. Uit onderstaand grafiek blijkt dat je de afgelopen tien jaren veel geld had kunnen besparen door niet voor zekerheid te kiezen.

Kiezen voor zekerheid of toch nog de variabele hypotheekrente?
De meeste huiseigenaren die kiezen voor een variabele rente, kiezen uiteindelijk toch voor een bepaalde rentevaste periode. Je loopt namelijk het risico dat de rentestand steeds verder gaat stijgen. Bij het nieuw afsluiten van een hypotheek kun je nog steeds profiteren van de lage variabele rente, maar kiezen voor zekerheid is nu wel erg goedkoop. Je moet je namelijk wel beseffen dat de rente voor de tien jaar vast variant hard gaat stijgen zodra de rentes niet meer dalen. Op dat moment zullen banken ervoor kiezen om de langere rentevaste periodes flink duurder te maken.

Hypotheekrente voor 20 jaar vastzetten

Nederlanders kiezen massaal voor een langere rentevast periode van 11 tot 20 jaren. Van de huidige lage rente kan nu op lange termijn geprofiteerd worden.

In vergelijking met het jaar 2012 kiezen twee keer zoveel huiseigenaren voor een lange rentevast periode. In 2012 koos nog 1 op de 6 huiseigenaren voor een rentevast periode van 11 tot 20 jaar vast. In 2014 is dit aantal gestegen naar 1 op de 3. Je kunt je hypotheekrente nu al vastzetten voor een periode van 20 jaar tegen 4,1%. De rente vastzetten voor een periode van 10 jaar of 5 jaar is juist minder populair geworden.

Een hypotheek online afsluiten? Weet wat je doet!

Niet alle financiële producten zijn geschikt om online af te sluiten. Een hypotheek is een voorbeeld van een product waar je een degelijk advies voor moet inwinnen.

Sinds 1 januari 2013 mogen verzekeraars en banken geen provisie meer verstrekken aan bemiddelaars voor het afsluiten van hypotheken. Naast hypotheken geldt dit ook voor andere complexe financiële producten zoals een levensverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op deze manier zijn de verdiensten van de adviseur transparant geworden. De advies- en bemiddelingskosten moeten nu namelijk afzonderlijk bij de klant in rekening gebracht worden. Er zal meer onderlinge concurrentie ontstaan, waardoor de advieskosten dalen. Je kunt geld besparen door een hypotheek online af te sluiten, maar of dat nu zo verstandig is?

Let op: 1 juli 2014 gaat NHG naar maximaal €265.000

Vanaf volgende maand wordt de grens voor NHG verlaagd van €290.000 naar €265.000. Het is nu 20 juni, maar veel geldverstrekkers geven aan dat ze alleen vandaag nog een hypotheek kunnen verstrekken met NHG tot €290.000.

De voordelen van een hypotheek met NHG in vergelijking met een hypotheek zonder NHG hoef ik niet meer toe te lichten. Kopers van huizen kiezen massaal voor een hypotheek met NHG. Dit doen ze niet alleen voor de lagere hypotheekrente, maar zeker ook voor de zekerheden die er aan gekoppeld zijn.

Extra aflossen geeft financiële ruimte

Voor een actie van Aegon heb ik mijn verhaal gedaan over het extra aflossen op onze hypotheek. Wij willen minder afhankelijk worden van de bank. Door de hypotheek af te lossen krijgen wij financiële ruimte.

Ik houd een soort dagboek bij op Hypotheeknaarnul.nl. In een periode van bijna twee jaar is het ons gelukt om €30.500 extra af te lossen op onze hypotheek. In 2012 hebben wij €12.000 van ons spaarkapitaal gebruikt om in één keer onze hypotheek flink te verlagen. Sindsdien zijn wij gemotiveerd om de hypotheekschuld nog verder te verlagen. Wij willen in ieder geval van ons aflossingsvrij deel af.

Lees het volledige verhaal op Wonen.Aegon.nl!

 

 

Extra aflossen niet alleen maar gunstig

Extra aflossen is een hype waar ik zelf ook aan meedoe, maar het is niet altijd gunstig om extra af te lossen op de hypotheek.

Mede ingegeven door de lage spaarrente wordt er massaal gezocht naar andere manieren om het geld te besteden/investeren. In het geval u 5% of meer aan hypotheekrente moet betalen, is het aflossen een veel betere besteding dan sparen tegen een rente van maximaal 1,8%.

Flexibel contract, en toch een hypotheek

Vereniging Eigen Huis, Obvion Hypotheken en de uitzender Randstad beginnen in januari met een proef om een hypotheek voor flexwerkers mogelijk te maken.

Met een tijdelijk contract is het nu al mogelijk om een hypotheek te krijgen, maar banken maken het de flexwerkers moeilijk. Ze moeten namelijk aantonen dat ze de afgelopen drie jaren een stabiel inkomen hebben ontvangen. In de pilot worden 1.200 flexwerkers van Randstad niet getoetst op het inkomen uit het verleden. Er zal juist gekeken worden naar de toekomst.