Categorie: "Consument"

Wegwijzer: Vereniging Eigen Huis

Als het gaat om informatie over de eigen woning en alles wat daarmee samenhangt, dan kun je goed terecht bij de Vereniging Eigen Huis. Bij die club is natuurlijk een berg expertise aanwezig en er wordt bovendien veel onderzocht. Daar kunnen we met z'n allen alleen maar baat bij hebben. Als het gaat om hypotheken ben ik minder enthousiast over de Eigen Huis Hypotheekservice.

Hypotheektopic op forum Viva

Even lekker surfend naar interessante hypotheekinfo stuitte ik op een topic op het Viva-forum. Daar kijk ik nou graag naar, omdat het weergeeft hoe de Viva-vrouw zich bezighoudt met hypotheken. Hetzelfde als de gemiddelde Nederlander? De één is een duidelijke leek, de ander weet er best veel van. Misschien zelfs een hypotheekadviseur ertussen. Interessanter dan veel professionele hypotheeksites!